Milí spolužiaci!

 

V školskom roku 2015-2016 začína práca Školského parlamentu aj na našej škole :-)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Zoznam členov ŠP:

 

1.roč. – Laura Ležovičová, Martin Slezák

2.roč. – Laura Kondákorová, Viktória Rosinecová

3.roč. -  Katarína Grosmanová, Filip Belko

4.roč. -  Alžbeta Bohunická, Ema Šimonová

5.roč. -  Samuel Szollósy, Kristína Belková

6.roč. –  Lenka Cuninková, Martin Viskupič

7.roč. – Simona Horváthová, Anna Šimonová

8.roč. – Daniel Parák, Jakub Urban

9.roč. -  Adriana Tibenská, Zuzana Štefunková

 

 

 

 

Zvolený výbor ŠP:

 

PREDSEDA:

Simona Horváthová (7.ročník)

 

PODPREDSEDA:

Kristína Belková

(5.ročník)

 

ZAPISOVATEĽ:

Lenka Cuninková

(6.ročník)

 

Referenti na zverejňovanie informácií:

Martin Viskupič (6.roč.), Samuel Szollósy (5.roč.)

 

Poslanie školského parlamentu

Členovia školského parlamentu riešia otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých. S vašou pomocou sa členovia parlamentu podieľajú na príprave niektorých akcií v škole. Spoločným cieľom členov žiackeho parlamentu a nás všetkých je,

aby sme sa cítili v našej škole ešte lepšie

ako doteraz.Preto neváhajte a spolupracujte s nami !!!Vy všetci tak máte možnosť aktívne sa zapojiť do diania v škole prostredníctvom pripomienok a návrhov.Tešíme sa

na spoluprácu!

Nezabudnite:

"SPOLU DOKÁŽEME VIAC!"

 

STANOVY ŽIACKEHO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

 

o Členovia školského parlamentu sú volení svojimi spolužiakmi. Svoju funkciu zastávajú v príslušnom školskom roku, v prípade nutnosti môžu byť nadpolovičnou väčšinou svojich spolužiakov odvolaní a na ich miesto bude zvolený iný triedny zástupca.

o Zvolený člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach školského parlamentu, v prípade nutnosti sa ospravedlniť a zabezpečiť za seba náhradu.

o Všetci členovia školského parlamentu majú rovnoprávne postavenie, v prípade hlasovania platí 1 člen = 1 hlas. Prítomní dospelí hlasovacie právo nemajú.

o Každý člen školského parlamentu má za povinnosť informovať svojich spolužiakov   o priebehu zasadnutí, o rozhodnutiach, ku ktorým došiel školský parlament.

o Rozhodnutia školského parlamentu sú pre všetkých žiakov školy záväzné.

o Školský parlament nebude zasahovať do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje výlučne riaditeľ školy.

o V prípade, že práca školského parlamentu bude iba formálna, môže riaditeľ školy jeho činnosť kedykoľvek ukončiť.